Skutkiem uszkodzenia, rozszczelnienia stropodachu jest zazwyczaj przenikanie wody opadowej, co zazwyczaj wywołuje wiele negatywnych zjawisk, takich jak: znaczne pogorszenie się mikroklimatu pomieszczeń na skutek wzrostu wilgotności względnej powietrza, zmniejszenie izolacyjności termicznej przegród co w konsekwencji powoduje większe straty ciepła w pomieszczeniach oraz przemarzanie przegród pionowych i poziomych miesiącach zimowych, obniżenie wytrzymałości materiałów budowlanych oraz przyspieszoną korozję biologiczną chemiczne i fizyczne elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych, krystalizacja soli na powierzchni ścian oraz łuszczenie i oswajanie powłok malarskich, rozwój kolonii grzybów pleśniowych na powierzchni przegród pionowych i poziomych.

Przyczyny przecieków w stropodachach można podzielić na trzy grupy: błędy projektowe, wykonawcze i przy produkcji materiałów oraz wynikające z nieprawidłowej eksploatacji .

Przeciekanie dachów wymagające naprawy, objawiają się zazwyczaj po gwałtownych zdarzeniach atmosferycznych, masowych opadach deszczu, długotrwałych opadach śniegu ( zalegający na dachu śnieg i lód ), gwałtownych wichurach czy tez trąbach powietrznych.

Wykonujemy ekspresowe naprawy dekarskie polegające na uszczelnianiu pokryć dachowych. Uszczelniamy dachy pokryte papą termozgrzewalną i gontem, uszczelniamy także dachy z blachodachówki, izolujemy i przeprowadzamy badanie szczelności i odporności na przeciekanie wszyskich elementów dachu czy poddaszy.

Oprócz sytuacji nagłych, w celu uniknięcia rozszczelnienia dachu, przeprowadzamy okresowe przeglądy serwisowe dachów.


Dobrze wykonany remont dachu

To gwarancja utrzymania budynku przez kolejnych kilkadziesiąt lat.

Remont dachu

Wymiana więźby i poszycia

Dekarze Warszawa

Krycie dachów papą termozgrzewalną

Usługi dekarskie

Naprawa dachów płaskich, krycie, remont, dachy odwrócone

Naprawa dachów Warszawa

Nasza firma od 12 lat specjalizuje się w sprawdzaniu i wykrywaniu nieszczelności dachów płaskich oraz skośnych także tarasów. Wykonujemy kompleksowo izolacje przeciwwodne dachów płaskich, dachów zielonych, dachów odwróconych, oraz izolacje tarasów i balkonów w tym też wszelkie remonty dachów.

Podejmiemy się uszczelnienia każdego rodzaju dachu:

usuwanie dziur w poszyciu, papie, goncie
korekty i układanie przesuniętch dachówek
wymiana izolacji przeciwwilgociowej
izolacja stropów przed przeciekaniem
naprawa przeciekających rynien
sprawdzenie skuteczności odpływów