____________________________ Usługi dekarsko-blacharskie ____________________________

Okapy są to pasy blachy, która chroni dolną część drewnianej części dachu i ścianę budynku przed zawilgoceniem. Pas blachy przymocowany jest równolegle do krawędzi okapu, zagięty do dołu, z ukształtowanym na krawędzi kapinosem, po którym ścieka woda.

obróbka blachy okapówobróbka blachy okapów

W zależności od rodzaju pokrycia dachowego, stosuje się różne wykończenia okapów. Kapinosy w okapach z blachy ocynkowanej mają najczęściej kształt trójkąta. Jeżeli obróbka okapu wykonana jest z blachy cynkowej, kapinos należy zakończyć zwojem. Obróbki okapów łączy się na rąbki leżące pojedyncze lub zakłady i lutuje. Blachę wysuwa się poza krawędź deski okapowej na około 50 mm, usztywnia pasem blachy o szerokości 180– 200 mm i mocuje do podłoża razem z blachą okapową.

Obróbki blacharskie koszy dachowych.
Kosze wykonuje się z blachy o grubości 0,5 do 0,7mm. Szerokość pokrycia koszy wynosi nie mniej niż 500 mm.

Łączenie poprzeczne elementów kosza wykonuje się:
– na podwójny rąbek leżący - z blachy ocynkowanej, miedzianej i powlekanej,
– na zakłady – z blachy cynkowej, miedzianej i powlekanej.
– na zakłady i lutowanie – z blachy cynkowej i miedzianej (przy małym spadku połaci dachu)

Arkusze blach kosza łączy się z pokryciem połaci z blach płaskich za pomocą arkuszy pośrednich.

obróbka dekarska koszy

Blachy kosza w pokryciu z dachówek powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 600 mm. Boczne brzegi blachy zakończone są rąbkami leżącymi o szerokości 20 do 30 mm. Mocowanie kosza do konstrukcji dachu wykonuje się żabkami w rozstawie 3 szt. na metr. Blacha kosza powinna wchodzić pod dachówkę na 150 do 200 mm.

Obróbki kalenic:
Kalenice w dachach krytych blachą płaską mają obróbkę wykonaną w formie podwójnego rąbka stojącego. Inaczej będą zakańczane obróbki kalenic dachowych wykonwane z blach trapezowych, panwiowych czy falistych.
W dachach krytych innymi rodzajami blach (trapezowa, panwiowa, falista) kształt obróbki blacharskiej kalenicy dopasowany jest do kształtu blachy połaci. W przypadku pokrycia dachu płytami z tworzyw sztucznych i blachami dachówkowymi, producenci oferują gotowe profile do obróbki kalenic oraz innych elementów dachu.

Przy niewielkich wysokościach fali blach profilowanych można wykonać obróbkę blacharską kalenicy z krawędzią dolną prostą. Krawędzie szczytowe chroni się obróbką blacharską wykonaną z pasów blachy o określonej szerokości i kształcie. Elementy obróbki blacharskiej krawędzi szczytowych łączy się ze sobą na pojedyncze rąbki leżące lub na zakłady i lutuje. Jeżeli pochylenie dachu jest duże nie ma potrzeby lutowania.

Kominy, włazy, okna dachowe - obróbka dekarska

Obróbki blacharskie kominów, włazów i okien dachowych polegają na wykonaniu kołnierzy z blachy (fartuchów). Kołnierz wykonuje się z czterech pasów blachy o szerokości 400 do 500 mm. Pozioma ścianka kołnierza dopasowana jest do kąta nachylenia połaci dachu a pionowa przylega do ścian muru, włazu lub okna. Elementy kołnierza łączy się ze sobą: - na zakład i lutuje – gdy są wykonane z blachy cynkowej, - na rąbki – gdy są wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej, miedzianej lub powlekanej powłokami malarskimi.

Obróbki komina na dachu krytym dachówką:

obróbka dekarska koszy

W dachach krytych dachówką części kołnierza przylegające do połaci dachowej (górne i boczne), powinny być zagięte na brzegach do góry w rąbek leżący, a dachówki powinny się na nich opierać. Kołnierze boczne oprócz rąbka mogą mieć ukształtowaną (lub przylutowaną) przegrodę o wysokości 50 do 100 mm, która zbiera większość wody w obrębie komina. Blacha od strony okapu (dolna), powinna być położona na powierzchni dachówek a od strony kalenicy zagięta do góry w rąbek i schowana pod dachówkę.

Lukarny uszczelnia się obróbką blacharską w zależności od konstrukcji. Niewielkie okienka obrabia się blachą łącznie z bokami. W większych lukarnach wykonuje się fartuch dopasowany do połaci dachu i konstrukcji, podobnie jak w kominach. Mogą też występować przy lukarnach obróbki blacharskie koszy, okapów, krawędzi szczytowych i kalenicy.

 

Obróbki blacharsko-dekarskie na dachu

RB Z.ROSIEK Warszawa

 +48 22 354 67 74

 +48 604 260 209

 
______________________________________________________________________  SZCZELNE DACHY  ______________________________________________________________________

Obróbka blacharska wywietrzników, ław kominiarskich, słupków i masztów antenowych polega na wykonaniu blaszanych kołnierzy w postaci stożków lub ostrosłupów ściętych dopasowanych w górnej części do elementu obrabianego przez lutowanie lub ściśnięcie obejmą. Stożek powinien być połączony w całość na rąbek pojedynczy lub lutowany zakład (min 10 mm). Dolna krawędź stożka powinna być dopasowana do pochylenia dachu, lekko odgięta w kształt kołnierza..

Jeżeli dach pokryty jest blachą płaską (stalową ocynkowaną, cynkową, lub miedzianą), to do niej przylutowuje się kołnierz stożka. Przy innym rodzaju pokrycia należy zastosować podkładkę z blachy o grubości 0,5 do 0,7 mm i przylutować do niej kołnierz stożka obróbki. Od strony kalenicy podkładkę należy wsunąć pod pokrycie dachu (blacha profilowana, dachówka, papa), a od strony okapu wypuścić na wierzch pokrycia.

Obróbka blacharska ław kominiarskich polega na wykonaniu blaszanych kołnierzy w postaci stożków (lejków) o różnych wysokościach w zależności od kąta pochylenia połaci dachowej. Mocowanie stożków w górnej i dolnej części należy wykonać jak opisano powyżej.

  • dekarskie usługi
  • krycie dachów z obróbkami blacharskimi
  • naprawy obróbek kominów


Krycie i remonty dachów - RB Zbigniew Rosiek
Al.Rzeczypospolitej 2 lok 51 , 02-972 Warszawa
tel. +48 22 354 67 74 , tel. +48 604 260 209