____________________________________________________________ REMONTY ____________________________________________________________

Dachy jak każdy element budowli podlegają zużyciu ze względu na warunki atmosferyczne, narażenie na wilgoć, mróz, nasłonecznienie i wysokie temperatury latem. Wrażliwość na te niesprzyjające okoliczności może być pogłębiona ze względu na użycie do budowy materiałów niższej jakości lub błędy dekarskie.

Jednak nawet w przypadkach wzorowego wykonania dachu, użycia sprawdzonych elementów takich jak sezonowane drewno pod więźbę dachową, szkliwione dachówki ceramiczne, doskonałe membrany czy izolację zawsze przychodzi, choć później czas remontu dachu.

 

W trakcie wieloletnich prac w zakresie realizacji usług dekarskich nasi pracownicy zetknęli się praktycznie ze wszystkimi rodzajami usterek i uszkodzeń dachów. Zarówno w małych, prywatnych domach jak i na duzych budynkach jakimi są szkoły, budynki instytucji, magazyny, kościoły.

Renowacja pokryć dachowych wykonywana jest jako zaplanowane działania mające na celu utrzymanie budynku w prawidłowym stanie eksploatacji - jako remonty dachów oraz okazjonalnie, gdy okaże się że dach przecieka, powoduje zawilgocenie sufitów lub ścian. Wówczas przeprowadzana jest naprawa dachu.


Zobacz też:
Co wybrać? Naprawa czy remont, przykładowe koszty.
Specyfikacja techniczna dokumentacja remontu

Typowe, niezaplanowane reperacje są zwykle związane z nagłymi zdarzeniami atmosferycznymi takimi ja gwałtowne i długotrwałe opady deszczu, zalegający śnieg, lub porywisty wiatr zrywający poszycie. Może być tez wynikiem inspekcji budowlanej elementów konstrukcji dachu, jego izolacji oraz stwierdzonych błedów wykonawczych dekarzy.

 

Naprawa poszycia dachowego z dachówki, która jest nierówno ułożona

Pozornie ta usterka ma charakter estetyczny, dachówka jest krzywo poukładana. W jednych miejscach gęściej w innych z większym luzem. Niestety to poważne niedociągnięcie wynikające z niepoprawnego zamontowania dachówek ma istotne konsekwencje dla żywotności dachu, jego izolacji i może prowadzić do przeciekania ( dachówki zbyt luźne) lub braku wentylacji dachu ( dachówki zbyt ściśnięte ).

Usterka ta wystepuje z przyczyny błędnego rozmierzenia dachu, nieodpowiedniego zamocowania łat i kotrłat. Dobrą praktyką jest wcześniejsze zmierzenie rozmiarów dachówki i dopiero późniejsze rozmieszczenie łat do mocowania elementów. Jeśli dach został wykonany z taką wadą wówczas naprawa polega na demontażu dachówki, demontażu membran, zdjęciu łat i po bardzo precyzyjnym rozmierzeniu ponownej instalacji podłoża do dachówek zgodnie ze sztuką dekarską. Naprawa na większej powierzchni dachu faktycznie oznacza położenie takiego dachu prawie od nowa.

 

Naprawa izolacji dachu

Podczas inspekcji dachu lub zwykłej obserwacji topnienia śniegu na dachu są rozpoznawane miejsca, w których izolacja dachu jest położona nieodpowiednio lub została zniszczona przez warunki atmosferyczne.

Naprawę izolacji dachu wykonuje się przez wymianę izolacji uszkodzonej lub montaż nowej izolacji zgodnie z prawidłami dobrej budowy dachu. Niezbędne jest również wykonanie poprawek poszycia, błędnie zamontowanych, które stanowiły przyczynę uszkodzenia izolacji. 

 

Naprawa nieszczelności dachu przy kominach, lukarnach, ścianach ogniowych.

Typowe niedoróbki nierzetelnych dekarzy mają duże konsekwencje kończące się przeciekaniem dachu, zawilgoceniem ścian, zniszczeniem części izolacji. Naprawa takich nieszczelności to uzupełnienie brakujących elementów dachu na styku dach-ściana, których nie zamontował pracownik. Może to być również użycie specjalistycznych środków izolacyjnych na elementy murowane oraz zastosowanie lepszej techniki łaczenia elementów obróbek z elementami ścian. 

______________________________________________________________________  USŁUGI DEKARSKIE  ______________________________________________________________________

Nasza firma od 12 lat specjalizuje się w sprawdzaniu i wykrywaniu nieszczelności dachów płaskich oraz skośnych także tarasów. Wykonujemy kompleksowo dachy płaskie, dachy zielone, dachy odwrócone, dachy balastowe, oraz izolacje tarasów i balkonów w tym też wszelkie remonty dachów.

Wykonujemy remonty wszelkiego typu pokryć dachowych w tym zabytkowych i wymagane w związku z tym prace dekarskie. W ramach zleconych prac wykonujemy remonty różnego typu pokryć dachowych w tym wykonanych z blachy, żelbetu i konstrukcji drewnianych.

Podejmiemy się krycia i remontu każdego rodzaju dachu:

  • krycie i remonty dachów z dachówki ceramicznej
  • remont dachu z blachy miedzianej
  • krycie i remont dachu pokrytego papą
  • naprawy obróbek dekarskich


Krycie i remonty dachów - RB Zbigniew Rosiek
Al.Rzeczypospolitej 2 lok 51 , 02-972 Warszawa
tel. +48 22 354 67 74 , tel. +48 604 260 209
Do kalenicy