____________________________ USZKODZENIA i NAPRAWY ____________________________

Skutkiem uszkodzenia stropodachu jest zazwyczaj przenikanie wody opadowej , co zazwyczaj wywołuje wiele negatywnych zjawisk, takich jak:

znaczne pogorszenie się mikroklimatu pomieszczeń na skutek wzrostu wilgotności względnej powietrza,

zmniejszenie izolacyjności termicznej przegród co w konsekwencji powoduje większe straty ciepła w pomieszczeniach oraz przemarzanie przegród pionowych i poziomych miesiącach zimowych,

obniżenie wytrzymałości materiałów budowlanych oraz przyspieszoną korozję biologiczną chemiczne i fizyczne elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych,

krystalizacja soli na powierzchni ścian oraz łuszczenie i oswajanie powłok malarskich ,

rozwój kolonii grzybów pleśniowych na powierzchni przegród pionowych i poziomych.


Przyczyny przecieków w stropodachach można podzielić na trzy grupy: błędy projektowe, wykonawcze i przy produkcji materiałów oraz wynikające z nieprawidłowej eksploatacji .

Źródłem błędów projektowych jest zazwyczaj niewystarczająca wiedza zwłaszcza z zakresu fizyki budowli, oraz nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów technicznych oraz szeroko rozumianych zasad sztuki budowlanej. W praktyce skutkuje po nieprawidłowym doborem materiałów izolacyjnych, przyjęciem błędnych rozwiązań konstrukcyjno materiałowych czy zbyt oszczędnym opracowania zarówno opisowe jak i rysunkowe szczegółów zabezpieczenia elementów dachowych, powtarzające się błędy projektowe to na przykład zalecenie wykonania jednowarstwowej powłoki bez wkładki wzmacniającej z masy uszczelniającej na powierzchni spękanej papy, łączenie w obrębie jednego elementu materiałów działających na siebie destrukcyjnie np. układanie materiałów asfaltowych na podłożu zawierającym smołę czy zastosowanie produktów zawierających rozpuszczalniki organiczne w połączeniu z materiałami termoizolacyjnymi na bazie polistyrenu.

Najczęściej występujące błędy wykonawcze które także podlegają naprawom dekarskim w opisie detali zabezpieczenie elementów w stropodachu to między innymi:

przebicie warstwy pokrycia stropodachów bez prawidłowego zabezpieczenia,
brak wystarczającego wyprowadzenia materiału izolacyjnego na powierzchnię poziomą w miejscu styku ze ścianą oraz brak prawidłowo zabezpieczenia styku materiałów ze ścianą,
nieprawidłowe rozwiązanie odprowadzenia wód opadowych z powierzchni stropodachu,
brak pomostów ochronnych na powierzchni pokrycia dachowego w obszarze ciągów komunikacyjnych, związanych z konserwacją dachu i urządzeń znajdujących się na nim,
nieprawidłowe mocowanie elementów instalacyjnych na przykład instalacji odgromowej w warstwie konstrukcyjnej bez prawidłowego zabezpieczenia przebicia warstw uszczelniających,
niewłaściwe kształtowanie spoin dylatacyjnych zastosowanie materiałów dekarskich i budowlanych nieodpowiednich do ich przeznaczenia,
błędne osadzanie kominów wentylacyjnych z nieprawidłowym uszczelnieniem przebicia warstw izolacyjnych.

Błędy wykonawcze związane są zazwyczaj zastosowaniem nieodpowiednich materiałów nieprzestrzeganiem tak zwanych reżimów technologicznych oraz nie zachowaniem odpowiednich dokładności i staranności, szczególnie w obszarze tak zwanych miejsc krytycznych co później skutkuje bolesnym finasowo przeprowadzeniem prac remontowych jakim jest naprawa dachu.

Nieprawidłowości te mają najczęściej podłoże ekonomiczne i polegają na stosowaniu tak zwanych tańszych zamienników. Nieprawidłowości związane z nieodpowiednia eksploatacja mogą wynikać na przykład z prac polegających na usuwaniu śniegu zalegającego na dachach w okresie zimowym przez prowadzenie tych prac w sposób nieodpowiedni może powodować mechaniczne uszkodzenia pokrycia dachowego.

Nie należy również zapominać że pokrycia dachowe, nawet najwyższej jakości, narażone są na ekstremalne obciążenia i w związku z powyższym wymagają okresowej konserwacji, małych napraw. Wady oraz uszkodzenia pokryć dachowych mają charakter silnie zróżnicowany wśród występujących najczęściej wymienić należy: nieprawidłowe połączenie styków materiałów, obróbek blacharskich z elementami konstrukcyjnymi, nieznajomość fachu dekarskiego, zastosowanie niefachowego łączenia krycia pap albo membran. O ile reperacje dachów płaskich są kosztowo średnio wymagające o tyle już dachy wykonane z dachówki, blachy miedzianej lub blachodachówki naprawia się dosyć drogo. Dlatego nasza firma dekarska zachęca do skorzystania z oferty budowy dachów - gwarantujemy, że po fachowym wykonaniu, przez wiele kolejnych lat nie będzie konieczności przeprowadzenia naprawy lub remontu.

 

Naprawiamy usterki, uszkodzenia, przecieki na dachach

RB Z.ROSIEK dekarze Warszawa

 +48 22 354 67 74

 +48 604 260 209

 
______________________________________________________________________  REWITALIZACJA  ______________________________________________________________________

Naprawy:

 • stropodachów
 • dachów płaskich
 • dachów skośnych
 • dachów odwróconych
 • dachów zielonych
 • dachów przeciekających

 • Warszawa i woj.mazowieckie
 • Bielany
 • Żoliborz
 • Praga
 • Marki
 • Warszawa-Wesoła
 • Ursynów
 • Wilanów
 • Izabelin

 • Usługi naprawcze budowlane
 • Izolacja tarasów
 • Uszczelnianie dachów


Krycie i remonty dachów - RB Zbigniew Rosiek
ul.Sarmacka 22a , 02-972 Warszawa
tel. +48 22 354 67 74 , tel. +48 604 260 209